Hořovický soubor NA HOLOU projevuje svou postmodernitu především synkretickým míšením hereckého divadla, divadla masek a různorodých loutek i destrukcí kauzálně chronologických kompozičních principů v komplikovaných kompozicích.
Jeho intelektuálně působící úsilí o pojednání závažných témat ústí do až existenciálního rozměru.

Luděk Richter